EduME – Education & Mechanical Engineering är ett företag som erbjuder tjänster inom konstruktion, produktionsutveckling, utveckling av utbildningsmaterial och anpassade utbildningar inom maskinteknik för industri, högskola och yrkesskolor.