Utbildningsmaterial

Under många år jobbade jag, Madeleine, med att undervisa i maskinteknik på flera högskolor. 2007 började jag med distansundervisning och därmed mitt skapande av digitalt undervisningsmaterial.

Inspelade föreläsningar och lösningar till uppgifter var mycket uppskattat av så väl distans- som campus studenter. Några kanske undrar varför Campusstudenterna behöver inspelat material? Är det inte lite väl lyxigt? De kan väl gå på föreläsningar och anteckna som alla andra gör?

  • Inspelat undervisningsmaterial gör mig och studenterna mindre sårbara. Vi kan vara sjuka utan att det blir en katastrof.
  • Studenter kan titta om 1000 ggr om de vill. De slipper att blotta att det tar tid att lära, även om studenten i fråga sällan är ensam om detta.
  • Som lärare/handledare kunde jag dela med mig av ”gamla” videos om någon har en kunskapslucka eller behöver lite repetition.
  • Materialet har dygnet runt öppet.
  • Det blir färre frågor från studenterna och jag kunde fokusera på handledning av kluriga inlämningsuppgifter. Studentkontakt med kvalitet.
  • Det finns inga nackdelar.

2019 beslutade jag att lämna undervisningen på högskolorna bakom mig och utöka verksamheten mot företag som främst beräkningsingenjör. Mitt material hade hittills legat på en icke publik Youtube kanal och det var flera hundra videos – allt föreläsningar till lösningar på uppgifter. Jag tog iaf beslutet att lägga över delar av materialet på en offentlig kanal.

Det är trots allt så att vi söker information på ”nätet” när vi undrar något. Även om man inom akademin rosar sina böcker och artiklar så är på Youtube studenterna söker information och det gör även dagens ingenjörer.

Klarar man sig utan boken?” / En helt vanlig student vid kursstart.

Detta blir en maskinteknisk videobok där ni får ta innehållet som det är. En del är äldre, annat är nytt och jag hoppas att det inte är får många små missar (fast det har granskats ganska många gånger av alla mina fantastiska studenter). Materialet kan växa vid önskemål och om jag får lite ”feeling”.

* Det som finns under mekanik är avsett för teknikerutbildningarna. Det kommer dock mer material för en högre nivå.

Böckerna Teknologi A och B av Sven Malmendal finns att köpa i vår web-shop.

Spellistor med föreläsningar för teknikerSpellistor med lösningar till uppgifter
1. Mekanik för tekniker
2. Hållfasthetslära för tekniker
1. Teknologi A – Mekanik , Sven Malmendal
2. Teknologi B – Hållfasthetslära, Sven Malmendal
3. Häfte ”hållfasthetslära – övningsuppgifter”
Nedan finns inskannade lösningar till samtliga tal i böckerna samt häftet med lösningar att ladda ner.
Videoboken i Maskinteknik
1. Mekanik
1.1 Mekanik för tekniker
1.2 Krafter, moment och resultanter
1.3 Tyngdpunkt
1.4 Jämvikt med och utan friktion


2. Hållfasthetslära
2.1 Inre krafter och moment
2.2 Axiell belastning
2.3 Skjuvning
2.4 Yttryck
2.5 Termisk belastning
2.6 Tvärkraft- och momentdiagram
2.7 Böjspänning
2.8 Böjning (övrigt)
2.9 Vridning
2.10 Spänningskoncentrationer
2.11 Kombinerade lastfall
2.12 Fleraxliga spänningstillstånd
2.13 Energimetoder
3. Maskinelement
18 videos om fjädrar, skruvförband och glidlager.

4. Materiallära
12 (kommer fler) videor om grundläggande materiallära.